Innhold

til

HOL BYGDEBOK

STARTSIDEN

For min mor. Til minne om min far

Per Berg

 

GÅRDSREGISTER

 

Medlemmer av Hol bygdebokkomité

 

Lofotlandet

Dikt av Ola Berg

Første kapitel

Hol sogn

Andre kapitel

Bosetningen i eldre tid

Tredje kapitel

Jordbruket

Fjerde kapitel

Jektebruk, gjestgivere og handelsmenn

1. Jektebruket

2. Gjestgivere og handelsmenn

Femte kapitel

Kirke og skole

1. Kirke og prester

2. Skolen

Sjette kapitel

Tinghold og lensmenn

Syvende kapitel

Ved kvernen og i fiskeværet

1. Ved bekkekvernen

2. På torvmyra og i vedskogen

3. I fiskeværet

4. Ved rokken og skomakerlesten

5. På markedet

6. Bygdeskomakeren

7. Om onner og økter

Åttende kapitel

Gamle truer og skikkar

Niende kapitel

Sunnhetstilstand og legehjelp

1. Leger og legevesen

2. Jordmorvesenet

3. Lofotens barnehjem

4. Hol gamlehjem

5. Renslighet i gamle dager

6. Kjerringråd

7. Epidemier

Tiende kapitel

Det kommunale styre

1. Fellestiden 1838—1919

2. Kommunale forhold 1919—1950-årene

Ellevte kapitel

Samferdsel

1. Post og postmenn

2. Veier

3. Dampskipsfarten

4. Telegraf og telefon

5. Landeveis trafikk

Tolvte kapitel

Stamsund Sparebank

Trettende kapitel

Ulykker og annet

Fjortende kapitel

Foreningsliv

STARTSIDEN