Slektsgranskningsgruppa

Slektsgranskningsansvarlig har som oppgave å hjelpe alle som søker opplysninger om sine aner.

Kirsti Arctander, Ballstadlandet 173, 8373 Ballstad. Tlf.: 99492994/76088459.