Styremøte 13. august 2014

Referat fra styremøte i VHL 13. august 2014

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl Botolfsen, Karl A. Hansen,  Gunn Silsand Bugge,  Haldis Waag, Lisbeth Clausen, Sverre Gulbrandsen og Turid W Pedersen.

Ord for dagen: Nyt solstrålene. Det kommer en høst.

Sak 33/14    Godkjenning av innkalling og saksliste
        Godkjent.

Sak 34/14    Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21.05         
        Krusene er ikke kommet ennå.
        Godkjent.

        Orienteringssaker:

Egil Ulateig skal skrive bok om 8. mai -45. Spør om vi vet om noen som har noe å fortelle om frigjøringsdagene. Vi oppfordres til å tenke om vi har noe å tipse ham om. Navn ble nevnt som det skal tas kontakt med. Vi tar saken opp igjen på neste møte.
Fortsatt forespørsler om personer fra gamle dager.
Den tidl. omtalte turen som Harstad historielag skulle gjennomføre, blir det  ikke noe av.
Tilbud om foredrag v/ Gunnar Bolstad om det første Storting (1815-16). Reise- og hotellutgifter må arrangøren ta. Vi tar kontakt med Flakstad historielag.
Småsalg av kalenderne går trått.
Nytt nr av Arkivmagasinet.
Bok av Jarl A. Aspaker om Lofoten på gamle postkort, er gitt som gave til laget. Det sendes takk for gaven til utgiveren.

Sak 35/14    Evaluering av aktiviteter siden siste styremøtet
31. mai: Sagaseminaret.
Slektstreff, - etterkommere av folk som bodde i Haugen. Ernst Z. og lederen deltok. Positiv opplevelse.
Tur til Kartfjorden og Kartneset 29.06.
Skaftnesdagen: Iskald dugnad to dager før arrangementet. Tradisjonell dag hvor folk trivdes. Viktig med program for barna. Forslag om å legge salget av rømmegrøt til fjøset, men også i år ble det gjennomført på brygga. Vi skriver brev til Borg og takker for den viktige innsatsen Valfred Larsen gjør på Skaftnes.

Sak 36/14    Oppsetting og tidfesting av høstens aktiviteter. Program.
Karl H. og Jarle tar ansvar for turen mot Unstad 31. aug .
17. aug: Tur over Ramberg mot Kleiva. Harald Eilertsen tar ansvar. 3-4 timer. Oppmøte kl 11 på Rådhusplassen.
Okt/nov: Foredrag om Gerhard Schønning v/ Frode Wigum
Folkemusikksamling med innslag av Robert Solberg m.fl.
Tur til Krigsminnemuseet i Svolvær.
        

Sak 37/14    Momsregistrering
    Årboka er momsregistrert. Vi må gjøre et valg: Skal vi søke momsrefusjon fra skatteetaten eller fra landslaget for lokalhistorie? Landslaget deler ut fra en fellespott og refusjonen tilsvarer ikke en bestemt prosent av omsetningen. Størrelsen på refusjonen varierer fra år til år.  Vi fører momsregnskap vis a vis skatteetaten i dag, og vi kan ikke få refusjon fra begge.

    Vi går inn for at vi fortsetter å stå i skatteetatens momsregister og søker derved ikke refusjon fra landslaget.

    På neste møte ser vi på fordelene ved å stå som medlem av landslaget.
 

Sak 38/14    Oppfølging av ikke avsluttede saker
Havskillemerkene. Ure: Fortsatt 2 merker er ikke ferdige. Alt materiell er skaffet til veie, men selve utføringen gjenstår. Karl B. tar saken.
Registreringen av butikkene på -50-tallet. Bare en person som tok på seg oppgaver her, har fullført. Saken er interessant, men vi ser den litt an.
 Avfotografering av Høynesarkivet. Saken ligger hos Kirsti.
Avfotograferingen av Bergarkivet. En fjerdepart av materiellet er ferdig fotografert. Vi må få det ferdig, selv om laget må bruke noen kroner på det. Redigeringsarbeidet har tatt lang tid, men det går lettere nå.

Sak 39/14    Mulig Islandstur 2015?
    Sigfus har snakket med prof. Alf Ragnar Nilsen. De har løse planer om en tur til sommeren, og foreslår at en ved en evt. tur kan velge ut noen landnåmsteder. ARN kan være reiseleder. Dette blir i så fall ikke en tur som VHL står som arrangør av, men hvor vi kunne være en slags «pådriver». Kommer tilbake til saken.

 

Neste møte blir ev. onsdag 3. september eller 8. oktober kl 18.30.  
 

Turid W P
referent