VÅR ÆRESMEDLEM ERNST ZACKARIASSEN ER DØD -89 ÅR GAMMEL.

Vår æresmedlem døde 15.november etter at han for ca. 9 måneder siden ble rammet av sykdom.

Ernst har vært en mangeårig og  ivrig medarbeider i det lokalhistoriske miljøet i Historielaget, med

særs god innsikt i slektskunnskap og med mange gode artikler til årboka LOFOTR.

Vi i laget sitter igjen med sorg, og vi  vet at han fortsatt hadde  mye kunnskap å gi om vår lokahistorie,

men som han nå tar med seg på sin nye reise.

Begravelse finner sted fra Buksnes Kirke tirsdag 24.november kl.10.30.