av Steinar Nilsen, 13. november, 2022

Årbok for 2022 og Kalender for 2023 ble levert posten i uke 45 og er nå på vei til våre medlemmer.