Styret i Vestvågøy Historielag

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave

Har du tilbakemeldinger, bruk kontaktskjemaet, ring eller send e-post til noen i styret.

Funksjon Navn Adresse Kontakt
Leder Kolbjørn Bugge Granliveien 33, 8370 Leknes Tlf.: 76080261/ 90692113. E-post:: kolbugge@online.no
Styremedlem Tore Haug Gjerneshaugen 13, 8373 Ballstad Tlf.: 90519979
Nestleder Eldar Stig Andersen Uttakleivveien, 8370 Leknes Tlf.: 97659076                   
Styremedlem Karl Botolfsen Tore Hjortsv. 31, 8370 Leknes Tlf.: 95238150
Sekretær Anita Dunvold Vikingeveien 271, 8360 Bøstad   Tlf. 94277989
Varamedlem Gunnlaug Bjørgo Larsen Vardeveien 19,8370 Leknes   Tlf.: 91323076

Kasserer

Revisor

Lisbeth Klausen

Arne Christoffersen

Fygleheia 12, 8370 Leknes

leder

 
Revisor Roy Grønbech    
Varam. Kjell Oscar Straum    
Valgkomite

Dan-Viggo Vårum

leder  
Valgkomite Tore Smedsund    
Valgkomite May Jacobsen