Styret i Vestvågøy Historielag

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave

Har du tilbakemeldinger, bruk kontaktskjemaet, ring eller send e-post til noen i styret.

Funksjon Navn Adresse Kontakt
Leder Kolbjørn Bugge Granliveien 33, 8370 Leknes Tlf.: 76080261/ 90692113. E-post:: kolbugge@online.no
Nestleder Gunnlaug Bjørgo Larsen Vardeveien 19, 8270 Leknes Tlf.: 76080571/ 91323076  E-post:  gunnlauglarsen@hotmail.com 
Styremedlem Eldar Stig Andersen Uttakleivveien, 8370 Leknes Tlf.: 90823131                    
Styremedlem Karl Botolfsen Tore Hjortsv. 31, 8370 Leknes Tlf.: 95238150
Sekretær Karl A. Hansen Saupstadveien 197, 8360 Bøstad Tlf.: 91313874
Varamedlem Anita Dunvold Vikingeveien 271, 8360 Bøstad Tlf.:94277989

Kasserer

Revisor

Lisbeth Klausen

Arne Christoffersen

Fygleheia 12, 8370 Leknes

leder

 
Revisor Roy Grønbech    
Vararevisor Kjell Oscar Straum    
Valgkomite

Dan-Viggo Vårum

leder  
Valgkomite Tore Smedsund    
Valgkomite May Jacobsen