Jordmorvesenet

INNHOLD

STARTSIDEN

Kvinner har alltid spilt en rolle i folkemedisinen, og det er nok ennå i dag en og annen som har god tro på «kloke koner». Før 1790 var det nesten bare slike en hadde å ty til. Forløpere for jordmødrene var de såkalte «hjelpekoner». De kjente jo ikke den moderne legevitenskaps krav til renslighet, og mange kvinner døde derfor under deres hender av barselfeber og andre komplikasjoner. Det var først med medisinalinnretningen av 1790 at man også fikk eksaminert jordmødre. De var til å begynne med like fåtallige som legene.

 

Hanna Haug            Johanna Justad          Clara Busch

 

Den første jordmor vi vet om i Hol var Johanna Ursin Larsdatter, f. 1793 i Bergsdalen, d. 1880, datter av Lars Pedersen, Bergsdalen. Hun ble g.m. Christian Johannesen, Bergsdalen. Johanna var meget benyttet som jordmor før det ble utdannede jordmødre. Blant annet ser en i kirkebøkene, at det var vanlig at Johanna døpte de nyfødte (antagelig svakelige) barn ved hjemmedåp.

Den neste jordmor en kjenner navnet på i Hol var Helmine Arctander, f. 1847 i Buksnes, Hun var jordmor i en periode før 1896, uten at en kan fastsette tidsrommet nøyaktig. Hun var bosatt på Hag og gift med gårdbruker Lars Paulsen. Hun døde som enke på Leknes sist i 1920-årene.

Den 13. juli 1896 ble Johanna Seines ansatt som distriktsjordmor i Hol. Hun var f. i 1872 i Seines i Ofoten, gikk jordmorskolen i Christiania, og etter endt eksamen vikarierte hun ca. 2 år på Andenes og Sortland. Hun hadde sin bopel i Stamsund, hvor hun leide et værelse hos Peter Wulff, som hun betalte med kr. 5 pr. måned. Jordmorlønnen var kr. 180 pr. år. Honoraret var da kr. 4 pr. fødsel. Antall fødsler var ca. 20-30 pr. år. Befordringsmidler (jordmorskyss) var båtskyss, hesteskyss med kjerre eller bikkvogn, om vinteren langslede og apostlenes hester. I 1902 ble Johanna Seines g.m. Adolf Justad. De ble viet i Bodin kirke av pastor Dietrichson, som senere ble biskop. Han forlangte kr. 10 for ti minutters ventetid på brudeparet, hvilket selvfølgelig ble betalt. I 1912 kjøpte Justad Peter Wulffs eiendom i Stamsund og startet forretning. Fru Justad var da, for noen år tilbake, sluttet som jordmor.

Etter at Johanna Justad var sluttet, tjenestegjorde først frk. Margit Mo, og etter henne en frk. Karlsen i ca. 5 år. Hun ble g.m. William Eriksen. Begge hadde bopel på Apnes, I 1913 ble jordmor Hanna Haug ansatt som jordmor i Hol distrikt.

Hun var født i 1886 i Nordfold, gift med Alfred Haug, Buksnes. I året 19101 tok hun eksamen ved jordmorskolen i Christiania. Bopel for distriktsjordmoren i Hol var fremdeles Apnes, men fru Haug flyttet senere til Arholmen, som ligger like ved. Jordmorlønnen var da kr. 200 pr. år, men ble senere pålagt til kr. 500. Honoraret ble også forhøyet til kr. 5 pr. fødsel. For såkalte «fattigfødende» bstaltes intet honorar. Jordmorskyssen var den samme som før: båtskyss, hesteskyss og apostlenes hester. Antall fødsler var fra 30 til 50 pr. år. Jordmor Hanna Haug tjenestegjorde i Hol til 1919, da ble hun ansatt som jordmor i Buksnes. Ved oppnådd aldersgrense fikk fru Haug kongens fortjenstmedalje i sølv. Hun døde i 1956.

I 1920 ble Clara Rølie Busch, f. 1893 i Lurøy på Helgeland, ansatt som jordmor i Hol. Hun hadde tatt eksamen ved Christiania jordmorskole samme år. Hun tjenestegjorde i Hol til oppnådd aldersgrense, 65 år. Siden vikarierte hun et år for den nyansatte jordmor. Jordmorlønnen var i 1920 forhøyet til kr. 800 pr. år. Honoraret pr. fødsel var da kr. 15, som senere ble forhøyet til kr. 25-30. I 1940 årene ble honoraret pr. fødsel kr. 50 for syketrygdede. Jordmorens bopel var fremdeles Arholmen, til tross for den uheldige beliggenhet. I 1929 flyttet imidlertid jordmoren bopel til Skifjord. I 1935 bygde distriktsjordmoren sitt eget hus på Vang i Storfjord. I samlet kommunestyre den 18. september 1958 ble jordmor Clara Rølie Busch tildelt kongens fortjenstmedalje.

Etter Clara Rølie Busch ble Svanhild Waldahl ansatt som jordmor i Hol. Hun er f. 1912, datter av Mathias J. Waldahl, Hol. Hun har bopel i barndomshjemmet på Hol gård. Hun praktiserer også ved Gravdal sykehus, da de fleste fødende nå søker til sykehuset.

INNHOLD

STARTSIDEN