INNHOLD

 til

BUKSNES BYGDEBOK

 

GÅRDSREGISTER

Startsiden

Forord

Prolog

I begynnelsen

Lofoten

Buksnes

Ordet er fritt

Fra vuggen til graven

Jorden forteller

Jordbruksnæringen

Fiskeri og fangst

Fra de brede seils dager

Havneutbedring og vannanlegg i Ballstad

Fyr og fyrlamper

Jektene seiler og handelen går

Kirke og skole

Den læstadianske bevegelse

Den kommunale administrasjon

Posten kommer

Dampskipsfarten

 

Telegraf og telefon

Buksnes bygd (prolog)

Rettsvesen og tinghold

Sorenskrivere i Lofoten

Fogder i Lofoten

Lensmenn i Buksnes

Forlikskommissærer

Lov og rett i gammel tid

Håndverk og industri

Kafeer og hoteller

Foreningslivet

Veier

Buksnes Sparebank

Sykdom og lægehjelp

Gårdene og folket

Diverse småstykker

De sa så de gamle

Bidragsytere til Buksnes Bygdebok

 

MEDLEMMER AV BOKKOMITEEN