Hol gamlehjem

INNHOLD

STARTSIDEN

I 1911 ble det bestemt i Buksnes og Hol herredstyre at det skulle innkjøpes en bondegård til hjem for bygdens gamle. Noen jordeiendommer ble tilbydd kommunen, og de eiendommer en særlig festet seg ved, var øvre Bolle i Buksnes, hvis daværende eier var Ingvald Johansen, og Hag nedre, bruksnr. 1, som da eiddes av Alfred og Necaus Hag. Utfallet ble at nedre Hag ble innkjøpt. Kjøpesummen var kr. 7 300. Det ble foretatt en del ominnredning av hovedbygningen, blant annet ble nordre ende innredet til spisestue.

 

Kristine og Alfred Hag

 

En del år senere ble det innkjøpt en brukt stuebygning,som ble oppført i vinkel med den gamle, og denne ble benyttet som bestyrerbolig. I 1919 ble det foretatt en hovedreparasjon av uthusene og bygd nytt stabbur o.s.v. Ved delingen av Buksnes og Hol kommuner i 1919 ble så eiendommen overtatt av Hol kommune. Men etter overenskomst i delingsvilkårene hadde Buksnes kommune rett til i flere år å ha en del gamle på hjemmet på samme vilkår som Hol.

Gamlehjemmets første bestyrer var Alfred Hag og hans hustru Kristine. Disse bestyrte så vel gårdsdriften som hjemmet i sin helhet fra dette ble opprettet i 1911 til 30. april 1915. Fra 1. juli 1915 til 27. april 1916 ble hjemmet bestyrt av Knut Knutsen, Dal i Valberg. Knut Knutsen hadde en lønn av kr. 900 pr. år, pluss fritt opphold for seg og sin hustru, som var bestyrerinne. Fra 27. april 1916 ble hjemmet bestyrt av Ole Hansen, Leknes, og hustru Eline. De hadde fra begynnelsen en årslønn av kr. 1100. De fratrådte stillingen den 10. september 1918. Lønnen var da steget til kr. 1 200. Fra 10. september 1918 bestyrte Alfred Hag og hustru igjen gamlehjemmet til 25. september 1939. Lønnen steg nå til kr. 1 500 pr. år pluss fritt opphold. Alfred Hag og hustru Kristine har således bestyrt gamlehjemmet i 25 år.

Det bemerkes at fra den tid gården var innkjøpt som gamlehjem, var det offisielle navn «Fattiggården», men etter søknad til herredstyret fra de gamle, ble navnet forandret til «Gamlehjemmet».

Da Alfred Hag og hustru sluttet ved gamlehjemmet, tiltrådte Martin Hol og hustru Laura som bestyrere, og de var her til i mai 1941. Fra denne tid ble hjemmet bestyrt av Ferdinand Gran og hustru Borghild, som imidlertid ble syk og døde vinteren 1942. Senere ble så hjemmet ledet av en del andre kvinner og menn. Den annen verdenskrig var da, som kjent, en virkelighet, og enskjønt alle var så vel snille som velskikkede for stillingen, ble ikke deres tjenestetid av lang varighet. Dette skyldtes meget at husene ikke oppfylte de krav, som både helsemyndighetene og folk i alminnelighet stilte til et gamlehjem.

Som følge herav ble det så fra kommunens side tatt under overveielse om en skulle foreta en ombygging av det i sin tid innkjøpte gamlehjem, eller om en skulle bygge helt nytt gamlehjem og skille gårdsbruket ut fra gamlehjemmet. Og det siste alternativ ble valgt. I herredstyremøte den 11. juni 1946 ble det besluttet å bygge nytt gamlehjem. Samme dag ble det også valgt byggekomité, som besto av Martin Hol, fru Arnolda Dahl og Trygve Sandsund, og den 15. mai 1947 ble byggekontrakt opprettet mellom kommunen og entreprenørfirmaet «Lofoten Bygg og Betong», hvis innehaver var Ole Johansen, Petvik. Hjemmet ble tatt i bruk i mai 1950. Da ble så vel de gamle som hjemmets bestyrerinne overflyttet fra det gamle til det nye hjemmet.

Den første bestyrerinne her var Anna Grundset. Hjemmets kostnad ble oppgitt til 330 000 kroner. Dertil kommer en hel del inventar, som er gitt som gave av firmaet J. M. Johansen, Stamsund, Stamsund Sparebank og flere husmorlag og private personer rundt i bygden.

Som etterfølger etter Anna Grundset som bestyrerinne ved Hol gamlehjem kom frk. Ragna Storeide, fra Storeidet i Buksnes. Hun var her fra 1950 til 1953, da Lilly Rones-Sandsund ble bestyrerinne.

INNHOLD

STARTSIDEN