STYREMØTE 24.8.2016

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave

Vi møtes ved rådhuset kl. 16.00 og kjører sammen til Tangstad, hvor vi skal ha møtet på Hermes II. 

Hvis været blir bra drar vi til Æsholman. 

 

STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG.

ONSDAG 24.8.2016 KL14.45

Sted: Tangstad. Hermes ll

SAKSLISTE:

Sak 26 /16 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 27/16 Godkjenning av referat fra siste styremøte. Orienteringssaker.

Sak 28/16 Aktivitetsprogrammet høst 2016.

Sak 29/16 Kommunedelplan. Forslag om støtte til turløype for eldre.

Sak 30/16 Gjennomgang av tidligere behandlet testament.

Sak 31/16 Økonomisk status/Medlemskampanje-/status

Sak 32/16 Eventuelt

 

Kolbjørn