STYREMØTE ONSDAG 15.JANUAR 2014 KL. 18.30

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave

Styremøtet i Sagaveien 20. kl 18.30 Siste styremøte før ÅRSMØTET 29.JANUAR 2014 på Surprise, Leknes kl 19.00

SAKSLISTE:

Sak   1/14   Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak   2/14   Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

Sak   3/14   Gjennomgang av styrets åresmelding

Sak   4/14   Regnskap 2013

Sak   5/14   Budsjettforslag 2014

Sak   6/14   Årsmøtet 29.jan 2014. Gjennomgang av saksliste og program.

Sak   7/14   Eventuelt. Fastsettelse av konstituerende styremøte.

Kolbjørn Bugge, leder  

Årsmøteinnkalling og saksliste er sendt  alle medlemmene.

 

GOD JUL OG GODT NYTTÅR TIL DERE ALLE!

Vennlig hilsen  Kolbjørn Bugge, leder VHL