Årsmøte.

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave

ÅRSMØTE

ONSDAG 30.JANUAR 2013 KL 1900

Surprise, Leknes

 

Saksliste

1. Åpning ved leder

2. Konstituering

3. Årsmelding

4. Regnskap for 2012

5. Kontingentfastsetting 2013

6. Budsjett for 2013

7. Arbeids- og aktivitetsplan 2013

8. Innkomne saker

9. Lovendring

10.Valg etter vedtektene

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til VHL, Sagaveien 20, 8370 eller e-post:

 

vhlsaga@online.no innen

15.januar 2013