Bilder fra aktiviteter

Skaftnesdagen 2012
Uttakleiv
Fra Steira til Elstad
Fra Kræmmervika til Sør-Græna
Vestresand og Sandøya
Steinen
Fra Sør-Vetting til Nord-Græna
Folkemusikk på Vestvågøy gjennom 100 år
Tørrfisk, lofotinger og bergensere i middelalderen
Kyllingdalen

STYREMØTE 25.MAI KL.18.30

STED: SAGAVEIEN 20

Skaftnesdagen 12.juni fra 12-15.

 

SKAFTNESDAG OG FISK-BYTTERDAG. 

SJELDNE DØPENAVN OG QUIZ AV GAMLE LOKALE ORD

Sted: SANS OG SAMLING LEKNES ONSDAG KL.19

1.AVD.: Døpenavn ved Kirsti Arctander

Pause

2.AVD.: Quis

Styremøte 13. april 2016.

Referat fra styremøte i  VHL  13. april 2016

Sagaveien 2

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen,  Eldar Andersen, Haldis Waag, Turid W. Pedersen

 

Ord for dagen: Karl leste diktet «Hviler i en stor mildhet» av Hans Børli.

 

Sak 12/16  Godkjenning av innkalling og saksliste

                   Godkjent.

 

Sak 13/16  Godkjenning av referat fra styremøtet 9. mars -16

Abonner på Forsidestrøm