Bilder fra aktiviteter

Skaftnesdagen 2012
Uttakleiv
Fra Steira til Elstad
Fra Kræmmervika til Sør-Græna
Vestresand og Sandøya
Steinen
Fra Sør-Vetting til Nord-Græna
Folkemusikk på Vestvågøy gjennom 100 år
Tørrfisk, lofotinger og bergensere i middelalderen
Kyllingdalen

Styremøte 30. november 2016

 

Referat fra styremøte i  VHL  30.11.  2016

i Sagaveien, Leknes

 

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen, Eldar Andersen, Sverre Gulbrandsen, Turid W. Pedersen.

 

Ord for dagen ved Kolbjørn: «Nissen som fikk nye bukser til jul».

Styremøte 30. november 2016

STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG

ONSDAG 30.11.KL.18.30    Sagaveien 20.

Saksliste:

Referat styremøte 26. oktober 2016

Referat fra styremøte i  VHL  26.10.  2016 i Sagaveien, Leknes

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen, Karl Botolfsen,

Eldar Andersen, Haldis Waag, Sverre Gulbrandsen, Turid W. Pedersen

Eldar hadde ord for dagen: «Klaffebordet hennes mor», ukjent forfatter.

Sak 40/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

                   Godkjent.

                    Godkjenning av referat fra styremøtet 21.09.16

                   Godkjent.

                    Orienteringssaker

Referat styremøte 21. september 2016

Referat fra styremøte i  VHL  21.09.  2016 i Sagaveien, Leknes

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen, Eldar Andersen,

Sverre Gulbrandsen, Turid W. Pedersen

 

Gratulasjoner til to av våre styremedlemmer som har fylt hhv 50 og 60 år, ble framført av lederen vår.

 

Sak 33/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

                   Godkjent

Sak 34/16 Godkjenning av referat fra styremøtet 24.08.16

                  Referatet godkjent med en korrigering ang temamøtet om G. Schjøning.

Abonner på Forsidestrøm