Bilder fra aktiviteter

Skaftnesdagen 2012
Uttakleiv
Fra Steira til Elstad
Fra Kræmmervika til Sør-Græna
Vestresand og Sandøya
Steinen
Fra Sør-Vetting til Nord-Græna
Folkemusikk på Vestvågøy gjennom 100 år
Tørrfisk, lofotinger og bergensere i middelalderen
Kyllingdalen

FISKET SOM RETTIGHET FOR FOLKET. I FORTID OG NÅTID: FRA RANET FRA ODELEN TIL RANET FRA ALLMENNINGEN.

VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE ONSDAG 23.SEPTEMBER KL 18.00 I AUDITORIET

KÅSØR: PETER ØREBECH, professor i rettsvitenskap ved UiT.

STYREMØTE 26.august

 

STYREMØTE 26.AUGUST 2015

STED: SAGAVEIEN 20 kl.18.30

 

SAKSLISTE.

Sak 45/15  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 46/15  Godkjenning av protokoll fra siste styremøte. Orienteringsaker.

Skaftnesdagen 2015

 

TILBAKE I TID OG TILBAKE TIL SKAFTNES.

Av Kolbjørn Bugge, leder Vestvågøy Historielag

SKAFTNESDAGEN 2015

Årets Skaftnesdag arrangeres søndag 21. juni med åpning kl.12

Om KYSTKVINNEN.

Etter åpningen er det mulig å kjøpe rømmegrøt, kaffe, vafler og klappekaker.

Krambua er åpen i brygga. I år er det mulig å kjøpe "Lofotens Gull" - en lokalhistorisk bok

Abonner på Forsidestrøm