Bilder fra aktiviteter

Skaftnesdagen 2012
Uttakleiv
Fra Steira til Elstad
Fra Kræmmervika til Sør-Græna
Vestresand og Sandøya
Steinen
Fra Sør-Vetting til Nord-Græna
Folkemusikk på Vestvågøy gjennom 100 år
Tørrfisk, lofotinger og bergensere i middelalderen
Kyllingdalen

SLEKTSFORSKERDAGEN 2014

Vestvågøy Historielag markerer Den Nasjonale Slektsforskerdagen

på Vest-Lofoten Videregående Skole  ONSDAG 5.NOV. KL 18.

Er du interessert i slekt og slektsforsking, så møt opp.Ta gjerne med

din bærbare PC.

Veileder: Kirsti Arctander (slektsansvarlig i VHL).

ÅRSMØTE ONSDAG 28. JAN. 2015 KL.19 SURPRISE, LEKNES

SAKSLISTE:

!.  Åpning ved leder

2.  Konstituering

3.  Årsmelding 2014

4.  Regnskap 2014

5.  Kontingentfastsetting 2015

6.  Budsjett 2015

7.  Arbeidsplan 2015

8.  Innkomne saker

STYREMØTE I VHL

Neste styremøte i Vestvågøy Historielag er 19.november kl 18.30

i Sagaveien 20.

Saksliste:

Ord for dagen.

Sak 50/14  Godkjenning av innkalling og saksliste.

TEMAKVELD OM GERHARD SCHØNING

ONSDAG 12.NOVEMBER 2014 KL.19

STED: Vest-Lofoten Vidregående Skole, Leknes. Auditoriet

Kåsør: Frode Wigum

Abonner på Forsidestrøm